Oferty pracy


pilne terminowe prognozowane dowolne

Dla naszego Klienta specjalizującego się w wytwarzaniu urządzeń produkcyjnych dla przemysłu automotive, o stabilnej pozycji na rynku, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Kontrollingu

Zadania:

  • Kontrolowanie realizacji budżetów dla realizowanych projektów – pod względem kosztowym jak i czasowym (harmonogram),

  • Comiesięczne przygotowanie raportów z wykonania budżetu kosztowego dla realizowanych projektów,

  • Cotygodniowe przygotowanie zestawienia planowanej sprzedaży (portfel) – procedura dla KP przekazywanie danych,

  • Koordynowanie i pomoc KP w przygotowania rewizji budżetu projektu (dwa razy w roku) – nowa procedura,

  • Sporządzanie analiz ekonomicznych na potrzeby Zarządu Spółki,

  • Sprawozdawczość GUS,

  • Wykonywanie wszystkich innych obowiązków w tym zlecanych przez przełożonych, niezbędnych dla skutecznego i efektywnego wykonywania zadań.

Kontakt:

 • Stanowisko: Specjalista ds. Kontrolling

Dla naszego Klienta zajmującego się dystrybucją sprzętu renomowanej marki telefonów i sprzętu komputerowego poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Asystent/ka Działu Handlowego

Zadania:

  • wspomaganie pracy działu handlowego,
  • tworzenie zestawień i prostych rozliczeń,
  • obsługa korespondencji,
  • odbiór i przełączanie telefonów do odpowiednich osób.

Kontakt:

 • Stanowisko: Asystent/ka Działu Handlowego

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej poszukujemy osoby na stanowisko: Brygadzista produkcyjny

Zadania:

  • zarządzanie zmianą produkcyjną około 30-sto osobową,
  • dbałość o właściwe wykonywanie zadań przez pracowników, prowadzenie szkoleń oraz motywowanie brygady,
  • realizacja planów produkcyjnych,
  • wprowadzanie usprawnień i optymalizacji w obszarze produkcji,
  • reagowanie na problemy jakościowe i techniczne oraz bieżące ich rozwiązywanie.

Kontakt:

 • Stanowisko: Brygadzista produkcyjny

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z Poznania, poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju produktu

Zadania:

  • prowadzenie prac związanych z wdrożeniem nowych produktów na rynek oraz modyfikacji już istniejących,
  • współpraca międzywydziałowa (czuwanie nad właściwym obiegiem informacji o zmianach wdrożeniowych oraz innowacjach),
  • identyfikowanie potencjalnych ryzyk wdrożeniowych i podejmowanie działań eliminujących ich wystąpienie,
  • poszukiwanie nowych dostawców i usługodawców,
  • zdobywanie informacji na temat surowców i komponentów dostępnych na rynku,
  • śledzenie i analiza trendów rynkowych oraz działań konkurencji.

Kontakt:

 • Stanowisko: Specjalista ds. rozwoju produktu
5
Wielkopolska

Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko: Asystentka Zarządu

Zadania:

  • realizowanie zadań zlecanych przez Zarząd Spółki,
  • zbieranie oraz wstępne przetwarzanie informacji biznesowych na potrzeby Prezesa,
  • udział w odpowiedzialnych i złożonych projektach,
  • przygotowywanie sprawozdań, zestawień, podsumowań i prezentacji,
  • tłumaczenia dokumentów, redagowanie pism,
  • kontakt z firmami zewnętrznymi oraz kancelarią prawną (ustalanie warunków współpracy, zdobywanie niezbędnych informacji w zakresie prowadzonych przedsięwzięć, analiza i rekomendacje rozwiązań),
  • udział w spotkaniach biznesowych,
  • organizowanie podróży służbowych.

Kontakt:

 • Stanowisko: Asystentka Zarządu

Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista ds. administracji w dziale inwestycji budowlanych

Zadania:

  • współudział w prowadzonych projektach inwestycyjnych firmy (administracyjnych, budowlanych),
  • koordynacja prac administracyjnych i prawnych (uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych),
  • weryfikacja i opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
  • współpraca z kontrahentami i podwykonawcami,
  • poszukiwanie podwykonawców oraz negocjacje cenowe,
  • przygotowywanie kalkulacji roboczych oraz rozliczanie wykonania poszczególnych etapów projektu.

Kontakt:

 • Stanowisko: Specjalista ds. administracji w dziale inwestycji budowlanych
7

Dla naszego Klienta, Firmy produkcyjno - handlowej z Poznania poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista ds. zakupów

Zadania:

  • zakupy komponentów i materiałów produkcyjnych na rynku krajowym i zagranicznym,
  • przygotowywanie zapytań ofertowych do dostawców, oraz ich analiza,
  • wybór i typowanie dostawców zgodnie z założonym budżetem oraz procedurami wewnętrznymi,
  • zapewnienie ciągłości produkcji poprzez zapewnienie dostępności wszystkich surowców,
  • prowadzenie skutecznych negocjacji,
  • rozliczanie dokumentacji zakupowej, praca w systemie ERP i wewnętrznych bazach danych,
  • sporządzanie analiz oraz raportów.

Kontakt:

 • Stanowisko: Specjalista ds. zakupów

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z Poznania, poszukujemy osoby na stanowisko: Kontroler jakości na hali produkcyjnej

Zadania:

 • kontrola jakościowa produktów i półfabrykatów na hali produkcyjnej oraz dostaw surowców do magazynów wewnętrznych,
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych,
 • prowadzenie wewnętrznej dokumentacji kontrolnej wyrobów,
 • wypełnianie raportów pokontrolnych.

Kontakt:

 • Stanowisko: Kontroler jakości na hali produkcyjnej
9

Dla naszego Klienta, wiodącego dostawcy osi, podzespołów i komponentów do przyczep użytkowych o DMC do 3.500 kg, poszukujemy kandydata na stanowisko:

Zadania:

  • Realizowanie strategii i celów sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym (w tym kraje bałtyckie)
  • Doradztwo techniczne, dobór optymalnych rozwiązań dla klientów
  • Sprzedaż i realizacja zamówień klientów
  • Codzienne kontakty z centralą w Niemczech i oddziałami w innych krajach
  • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
  • Budowanie i utrzymywanie relacji z istniejącymi klientami firmy

Kontakt:

 • Stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży
10
dolnośląskie

Dla naszego Klienta działającego na rynku ponad 25 lat, będącego liderem w produkcji wiązek elektrycznych w branży motoryzacyjnej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Zadania:

  • Tworzenie, wprowadzanie i pielęgnacja zmian konstrukcyjnych (sekcja konstrukcji) lub elektrycznych (sekcja elektryki) w rysunkach
  • Udział w projektowaniu oraz wdrażaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych
  • Współpraca z głównymi konstruktorami i przygotowanie dokumentacji rysunkowej
  • Tworzenie analiz konstrukcyjnych
  • Konstrukcyjne opracowanie pojazdów zgodnie z potrzebami klienta w zakresie mechaniki pojazdów
  • Kontrola rysunków, wyjaśnianie systemowych oraz technicznych niezgodności
  • Opracowywanie dokumentacji oraz modernizowanie dokumentacji technicznej

Kontakt:

 • Stanowisko: Konstruktor

Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko:

Zadania:

  • realizacja projektów budownictwa mieszkaniowego na terenie Szwecji,
  • realizacja prac budowlanych zgodnie z harmonogramem, budżetem, projektem wykonawczym i zakresem prac wynikających z kontraktu,
  • współpraca z Kierownikiem Projektu i innymi działami firmy (zakupy, eksport),
  • prowadzenie dokumentacji budowy,
  • odpowiedzialność za przestrzegane lokalnych przepisów i regulacji dot. warunków pracy,
  • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.

Kontakt:

 • Stanowisko: Kierownik Budowy z j. angielskim

PERSONNEL COLLEGE - jesteśmy polską firmą konsultingu personalnego, która od prawie dwudziestu lat, na terenie całego kraju, z sukcesem rekrutuje i szkoli utalentowanych pracowników dla Klientów z różnych branż i doradza w kluczowych obszarach HR. W

Zadania:

  • redagowanie ogłoszeń, weryfikację aplikacji, przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych,
  • sporządzanie rekomendacji, orzeczeń, opinii psychologicznych,
  • dbanie o kontakty ze stałymi klientami firmy,
  • aktywne pozyskiwanie klientów,
  • udział w targach branżowych,
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród klientów i kandydatów.

Kontakt:

 • Stanowisko: Asystent ds. Rekrutacji/Praktykant
13

Dla naszego Klienta, Firmy produkcyjno - handlowej z Poznania poszukujemy osoby na stanowisko:

Zadania:

 • diagnostyka oraz wykonywanie napraw urządzeń przemysłowych,
 • przeprowadzenie przeglądów technicznych oraz prac konserwacyjnych,
 • uruchamianie nowych maszyn i urządzeń oraz ich przezbrojenia,
 • analiza przyczyn awarii oraz działania prewencyjne.

Kontakt:

 • Stanowisko: Mechanik Utrzymania Ruchu
14

Dla naszego Klienta, dużej prężnie rozwijającej się firmy z branży FMCG, poszukujemy osoby na stanowisko:

Zadania:

 • realizacja planu produkcyjnego,
 • organizacja pracy zespołu oraz nadzór na wykonywaniem zadań produkcyjnych,
 • bieżąca eliminacja nieprawidłowości w procesach produkcyjnych,
 • szkolenie pracowników, ich motywacja oraz optymalizacja pracy,
 • dbanie o ład i porządek na hali produkcyjnej oraz przestrzeganie zasad BHP.

Kontakt:

 • Stanowisko: Lider Zmiany Produkcyjnej
15
wielkopolska

Dla naszego klienta, zagranicznej firmy produkcyjnej z branży piekarnictwa, poszukujemy kandydata na stanowisko :

Zadania:

 • efektywne zarządzanie procesem i małym zespołem sprzedaży we wszystkich kanałach i dla odbiorców przemysłowych na rynku krajowym i zagranicznym,
 • obsługa i reprezentowanie firmy na terenie zachodniej Polski,
 • rozwój i optymalizacja wyników – negocjowanie, ustalanie cen, marży, warunków dostaw,
 • współpraca z działem produkcji, zakupów i logistyki,
 • monitorowanie produktu i konkurencji.

Kontakt:

 • Stanowisko: Sales Manager

Jesteśmy firmą konsultingu personalnego, która od 20 lat rekrutuje i szkoli pracowników dla Klientów z całej Polski i zagranicy. Specjalizujemy się w obszarach: IT, inżynieria i produkcja, sprzedaż techniczna i serwis, logistyka, finanse-księgowość i

Zadania:

 • Realizacja projektów dotyczących systemów automatyki i instalacji niskoprądowych w przemysłowych instalacjach grzewczych i wentylacyjnych..

 • Analiza dokumentacji technicznej AKPiA dla instalacji HVAC w zakresie jej poprawności i kompletności.

 • Proponowanie optymalizacji w zakresie rozwiązań technicznych.

 • Analiza ofert podwykonawców

 • Kontrola prac podwykonawców

 • Nadzór nad pracami montażowymi i uruchomieniem instalacji

 • Wspieranie kierownika robót oraz ścisła współpraca z kierownikiem kontraktu przy realizacji projektu

Kontakt:

 • Stanowisko: Inżynier Robót Elektrycznych i Automatyki w instalacjach HVAC

Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko:

Zadania:

 • śledzenie aktualnych trendów i nowości na rynku nasiennym
 • doradztwo w zakresie doboru odmian i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa
 • prowadzenie całokształtu niezbędnej dokumentacji w zakresie nasiennictwa
 • kontakty z PIORIN, COBORU oraz jednostkami terenowymi Inspekcji Nasiennej
 • doradztwo w zakresie stosowania, zakupu i sprzedaży nasion;
 • kompleksowa kontrola nad procesem zakupu i magazynowania nasion

Kontakt:

 • Stanowisko: Specjalista w Zakresie Nasiennictwa
18
wielkopolska

Dla naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko:

Zadania:

 • rozwój i utrzymanie własnego systemu kadrowo- płacowego, ewidencji czasu pracy,
 • planowanie i przewidywanie czasu wykonania zlecenia,
 • wsparcie użytkowników.

Kontakt:

 • Stanowisko: Programista C#
19

Dla naszego Klienta, firma specjalizującej się we wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie, poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Zadania:

  • Budowanie marki firmy i produktów/usług
  • Tworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych oraz koordynacja kreacji, produkcji materiałów, informacji prasowych
  • Kompletowanie dokumentacji dotyczącej przetargów i redagowanie zapytań ofertowych dla klientów
  • Wspomaganie pracy działu handlowego tj. pozyskiwanie kontaktów do nowych klientów i utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi
  • Współprzygotowanie i udział w targach oraz konferencjach branżowych
  • Współpraca z firmami outsourcingowymi np. agencje reklamowe, PR, drukarnie
  • Monitorowanie i analiza danych rynkowych dotyczące konsumentów, konkurencji i wyników promocji
  • Prowadzenie profili social media m.in. LinedIn oraz nadzorowanie kampanii reklamowych np. LinkedIn Ads, FB itp.

Kontakt:

 • Stanowisko: Specjalista ds. marketingu

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z Poznania, poszukujemy osoby na stanowisko:

Zadania:

 • udział w projektach związanych z modyfikacjami dotychczasowego portfolio produktów
 • tworzenie specyfikacji materiałowych (wprowadzanie danych podstawowych, logistycznych w systemie)
 • poszukiwanie zamienników dla poszczególnych komponentów (kontakty z dostawcami krajowymi jak i międzynarodowymi)
 • sporządzanie kalkulacji dotyczących kosztów wytworzenia
 • ciągłe doskonalenie procesu, poszukiwanie nowych rozwiązań redukcji kosztów, śledzenie nowinek w zakresie opakowań i rozwiązań technologicznych
 • sporządzanie raportów i analiz

Kontakt:

 • Stanowisko: Specjalista w Dziale Rozwoju Produktów

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Personnel College - konsulting dostosowany do kultury Twojej organizacji

Facebook Icon
©